C1.1 (50 Hz)

Minimum Rating6.8 kVA

Maximum Rating9.5 kVA

Voltage110 to 415 Volts

View product

C1.5 (50 Hz)

Minimum Rating10.0 kVA

Maximum Rating13.5 kVA

Voltage110 to 415 Volts

View product

C2.2 (50 Hz)

Minimum Rating13.0 kVA

Maximum Rating22.0 kVA

Voltage110 to 415 Volts

View product

C3.3 (50 Hz)

Minimum Rating24.0 kVA

Maximum Rating65.0 kVA

Voltage110 to 480 Volts

View product

C4.4 (50 Hz)

Minimum Rating50.0 kVA

Maximum Rating110.0 kVA

Voltage110 to 480 Volts

View product

C4.4 (60 Hz)

Minimum Rating36 ekW

Maximum Rating100 ekW

Voltage220-480 Volts

View product

C7.1 (50 Hz)

Minimum Rating135.0 kVA (108.0 ekW)

Maximum Rating218.0 kVA (174.4 ekW)

Voltage110 to 480 Volts

View product

C7.1 (60 Hz)

Minimum Rating120 ekW

Maximum Rating175 ekW

Voltage208 to 480 Volts

View product

C9 (50 Hz)

Minimum Rating230 kVA

Maximum Rating330 kVA

Voltage220-480 Volts

View product

C9 (60 Hz)

Minimum Rating180 ekW

Maximum Rating300 ekW

Voltage220-480 Volts

View product

3412C (50 Hz)

Minimum Rating680 kVA

Maximum Rating900 kVA

Voltage208 to 600 Volts

View product

3512A (50 Hz)

Minimum Rating1000kVA

Maximum Rating1400 kVA

Voltage220 to 13800 Volts

View product
Back
to top