3516A (50 Hz)

Minimum Rating1600 kVA

Maximum Rating2000 kVA

Voltage220 to 13800

View product

3516B (50 Hz)

Minimum Rating1750 kVA

Maximum Rating2500 kVA

Voltage220 to 13800

View product

3516C (60 Hz)

Minimum Rating1650 ekW

Maximum Rating2500 ekW

Voltage220 to 13800 volts

View product

3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Minimum Rating1825 ekW

Maximum Rating2500 ekW

Voltage480 to 13800 volts

View product

3516E (50 Hz) High Voltage

Minimum Rating2750 kVA

Maximum Rating3000 kVA (3100 kVA without fan)

Voltage6300 to 11000 volts

View product

3516E (50 Hz) Low Voltage

Minimum Rating2750 kVA

Maximum Rating3000 kVA (3100 kVA without fan)

Voltage380 to 415 volts

View product

3606 (50 Hz)

Minimum Rating1775 kVA

Maximum Rating2688 kVA

Frequency50 Hz

View product

3608 (50 Hz)

Minimum Rating2363 kVA

Maximum Rating3575 kVA

Frequency50 Hz

View product

3612 (50 Hz)

Minimum Rating3550 kVA

Maximum Rating5375 kVA

Frequency50 Hz

View product

3616 (50 Hz)

Minimum Rating4725 kVA

Maximum Rating7520 kVA

Frequency50 Hz

View product

C13 (50 Hz)

Minimum Rating350 kVA

Maximum Rating450 kVA

Voltage380 to 415 Volts

View product

C13 (60 Hz)

Minimum Rating320 ekW

Maximum Rating400 ekW

Voltage208 to 600 Volts

View product
Back
to top